Kvalitet i fokus

 

Herz Bioenergipannor

Våra Clean Burn Firematic-pannor tillverkas av Herz, en partner som levererar produkter med hög kvalitet. Panncentralerna tillverkas i egen regi för att vi ska kunna anpassa dem helt efter miljö och behov.

Högkvalitativa produkter i kombination med mångårig erfarenhet gör att vi kan erbjuda lösningar som är unika på marknaden.

 

Kvalitetskontroll

Efter installation, uppstart och intrimning av värmesystemet besiktas funktion av säkerhetssystemen noga av extern besiktningsman.

Tillsammans med kund säkerställs all nödvändig funktion och tillvägagångssätt, för att snabbt kunna avhjälpa eller undvika eventuella larm eller avbrott.

 

Kringutrustning

Alla delar av systemet måste hålla samma höga kvalitet.
Precis lika viktigt att alla har en gemensam förståelse för funktion, allt för att bidra till ett långsiktigt välfungerande värmesystem.