Biobränsleanläggningar

Vi levererar din värme i en snygg, rymlig och tålig förpackning! Våra kompletta panncentraler byggs i egen verkstad för att garantera hög kvalitet och anpassning efter dina behov.

 
 

Clean Burn Panncentral 500 kW

Komplett panncentral.

Clean Burn Panncentral 1000 kW

Komplett panncentral.

Clean Burn Panncentral Portabel Container

För temporära lösningar, t.ex. byggarbetsplatser.