500 kW Panncentral

 
Senaste leveransen av komplett panncentral på plats.

Senaste leveransen av komplett panncentral på plats.

 
 
 

Panncentral 499 kW

Våra kompletta panncentraler levereras i 2 storlekar, 7.80 eller 10.80 och utrustas med Clean Burn Biopannor från 301 kW upp till 2x499kW. Utvändig beklädnad utformas efter kunds önskemål för att passa in i omgivningen.

 
Innan överlämning till kund så besiktas alla vitala säkerhetsfunktioner och larm.

Innan överlämning till kund så besiktas alla vitala säkerhetsfunktioner och larm.

 

Installation

Extern besiktningsman på plats för slutbesiktning där även kund medverkar och gör säkerhetstester, testar larmfunktioner samt återställning och eventuella åtgärder för ett framtida tryggt och funktionssäkert värmesystem.

 
Utbildning och intrimning.

Utbildning och intrimning.

 

Kundvård

Ett steg i processen att skapa ett långvarigt funktionssäkert handhavande och i sista änden, en nöjd kund. Våra Clean Burn-pannor kan enkelt och överskådligt styras dels från displayen på pannan, men också lika lätt från mobiltelefonen.