Miljöhänsyn för en bättre framtid

 
photo-1430203185215-baf937220bfe.jpeg

Hållbar miljöanpassning

Vi brinner för att skapa en bättre miljö. Bokstavligen. Våra värmesystem är utformade för att minimera koldioxidutsläpp och partiklar, och därmed ha en minimal negativ miljöpåverkan.

Att ersätta fossila energikällor med våra miljövänliga alternativ är hållbart både för världen och plånboken. I vissa fall kan det innebära en stor investering, och därför hjälper vi gärna till att göra den så smidig som möjligt, för både dig och för miljön.


 
tim-schramm-l9V-_4Wgm-Y-unsplash.jpg

Klimatklivet 2019

I höst tar riksdagen beslut om klimatklivet 2019. Detta kan ge ett investeringsstöd på upp till ca 60 %.

Naturligtvis hjälper vi dig med att ansöka! På Naturvårdverkets hemsida kan du läsa mer om hur det går till.

 
IMG_4434.JPG

Miljösmart framtid

Vi tror på miljösmarta val! Att gå från oljeeldning till förnybar bioenergi är ett stort kliv för en hållbar framtid. Men även att tänka långsiktigt och använda hållbara material av god kvalitet och ta vara på och återvinna överblivet material från tillverkningen är viktiga delar av vårt miljöarbete.

Självklart är även din arbetsmiljö viktig. Vi bygger ljusa och väl tilltagna serviceytor och använder ytskikt som är lätta att rengöra, och som kommer att hålla många år framöver.