Vi erbjuder allt från mindre värmepannor till hela panncentraler. Gemensamt är att miljö och effektivitet alltid är i fokus.

 
 
 

Biobränsleanläggningar

Våra panncentraler utrustas med Clean Burn bioenergipanna på 500 eller 1000 kW beroende på behov.
Värmeanläggningen levereras komplett, färdig för installation av el och vatten.
Klädsel och färg anpassas efter dina önskemål.

Passar dig med:

  • Industri

  • Jordbruk

  • Behov av fjärrvärme


 
 

Värmepannor

Våra biobränslepannor kan väljas med effekt från 20 till 499 kW, och kan parallellkopplas för stora energiuttag.

Passar dig med:

  • Komplett pannrum/värmeanläggning

  • Befintligt pannrum

 
 

Alloljebrännare

Vår miljöanpassade oljebrännare. Finns i två storlekar, 44 och 73 kW, båda med kompakt design anpassad efter mindre utrymmen.

Passar dig med:

  • Behov av kompakt värmelösning