Vi erbjuder allt från mindre värmepannor till hela panncentraler. Gemensamt är att miljö och effektivitet alltid är i fokus.

 
 
 

Biobränsleanläggningar

Våra panncentraler utrustas med Clean Burn bioenergipanna på från 25 till 1500 kW beroende på behov. Flera pannor kan även sammankopplas för redundans och/eller högre effekter.
Värmeanläggningen levereras komplett, färdig för installation av el och vatten.
Byggnadens klädsel och färg anpassas efter dina behov och önskemål.

Passar dig med:

  • Industri

  • Jordbruk

  • Behov av fjärrvärme/närvärme


 
 

Värmepannor

Våra biobränslepannor kan väljas med effekt från 15 till 1500 kW, och kan seriekopplas för stora energiuttag.

Passar DIG SOM BEHÖVER:

  • Komplett pannrum/värmeanläggning

  • Befintligt pannrum

 
 

Alloljepannor

Vår miljöanpassade oljebrännare. Finns som varmluftspannor i fyra storlekar: 44, 73, 102 och 146 kW och som pannor för vattenburen värme i tre storlekar: 43, 76 och 110 kW. Alla med kompakt design anpassad efter mindre utrymmen.

Passar dig med:

  • Behov av kompakt värmelösning